VÅRE TJENESTER


Tilstandsrapport iht. NS3600


Verditakst


Lånetakst


Verdivurdering


Skadevurdering


Forhåndstakst


Tomtetakst


Vedlikeholdsplanlegging for sameier og borettslag


Byggelånsoppfølging, uavhengig kontroll, byggherreoppfølging


Bistand og råd i byggesaker


Reklamasjonsrapport


Bistand ved overtakelse av bolig