Soon Takst utfører verditakster, lånetakster, tilstandsrapporter og boligsalgsrapporter.


Vi utfører også takstoppdrag i forbindelse med arv, skifte og oppløsning av sameie.Soon Takst tilbyr rådgivende konsulenttjenester i forbindelse med vedlikehold og utbyggingsprosjekter.


Vi kan bistå kunden gjennom hele prosessen ved et prosjekt, fra planlegging, innhenting av tilbud fra flere aktører, oppfølging og videre hele veien fram til overlevering og oppfølging av garantiarbeider.

Våre tjenester


Vi leverer alt innen taksering - våre sakkyndige takstmenn er sertifiserte innen alle takseringstjenester vi tilbyr.

TILSTANDSRAPPORT

Skal du selge bolig? Da kan du trenge en tilstandsrapport.


Tilstandsrapporten er en detaljert og grundig rapport med beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. 

VERDITAKST

Refinansiere bolig? Vi beregner verdien på din bolig objektivt og profesjonelt.


Verditaksten gir et godt grunnlag ved oppgjør eller refinansiering av bolig. 

SKADETAKST

Har du fått en skade på din bolig? Vi finner skadeårsak og estimerer kostnader ved reparasjon. 


Skadetaksten gir et godt grunnlag for erstatningskravet.